Esittely

Esittely

Olen koulutukseltani ylemmän erityistason psykoterapeutti (YET). Viitekehykseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Hyödynnän työssäni myös hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmia ja -menetelmiä. Olen koulutukseltani myös työnohjaaja,  neuropsykiatrinen ADHD-valmentaja sekä erityisopettaja. Olen myös ART (Agression replacement treatment) - ohjaaja. Vuonna 2016  valmistuin kirjallisuusterapiaohjaajaksi (Sanallistaminen luovuusterapioissa, Jkl Yo). 

Minulla on pitkä kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa psykiatrisessa sairaalakoulussa sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien ohjaus- ja neuvontatyöstä. Olen tehnyt vuosia työtä myös ulkomailla asuvien perheiden parissa.